หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนหลังคา (Safe working on Roof)-R

ตารางการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนหลังคา (Safe working on Roof)-R

วัน เดือน ปี เวลา/สถานที่
5 ก.ค.2564
ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ | นนทบุรี

***สามารถนำค่าใช้จ่ายการอบรมไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากร