หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตร งานโรยตัวจากที่สูงระดับปฏิบัติงาน ( Work at height & Rope Access)

ตารางการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร งานโรยตัวจากที่สูงระดับปฏิบัติงาน ( Work at height & Rope Access) - A

วัน เดือน ปี เวลา/สถานที่
21 มิ.ย.2564
ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ | นนทบุรี
10 ก.ค..2564
ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ | นนทบุรี

***สามารถนำค่าใช้จ่ายการอบรมไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากร

กำหนดการฝึกอบรม

งานโรยตัวจากที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
(Work at Height & Rope Access Technician for operator)

08.30 – 12.00 น.

 • สรุปสาระสำคัญ สำหรับกฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่สูง
 • สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและลักษณะอันตรายในการทำงานที่สูงประเภทต่างๆ
 • หลักการป้องกันอันตราย
 • ขั้นตอนการทำงานบนที่สูงที่ปลอดภัยและถูกวิธี
 • อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรในการทำงานบนสูงประเภทต่างๆ รวมถึงการใช้การตรวจสอบ และข้อควรระวัง
 • ส่วนประกอบของอุปกรณ์ป้องกัน "ABCD" ( Anchorage , Full Body Harness , Lanyard , Descending/Rescue )
 • ชนิดและประเภทของอุปกรณ์ป้องกัน
 • การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันตามลักษณะงาน
 • การใช้การสวมใส่และการตรวจสอบ อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
 • แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
 • สาธิตการใช้งานอุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอื่นๆ
 • อุปกรณ์ป้องกันแนวระนาบ , ป้องกันแนวดิ่ง
 • การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน - เชือก (Land yard)
 • เชือกสำหรับป้องกันการตก (Fall Absorbing Lanyard)
 • เชือกช่วยชีวิต (Lifelines) - เข็มขัดแบบรัดทั้งตัว Body wear (full body harness)
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connector)
 • วิธีการผูกเงื่อนเชือก

13.00 -17.00 น.

 • ภาคปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ขณะปฏิบัติงานบนเชือก
 • ทดสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับผูกเงื่อนเชือก
 • ทดสอบภาคปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ขณะปฏิบัติงานบนเชือก
 • ทดสอบภาคปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ขณะปฏิบัติงานบนเชือก