หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตร Refresh Training ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานโลตัส 3 ชั่วโมง G

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้รับเหมามีความรู้ ความเข้าใจที่ต่อเนื่องในการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานซ่อมบำรุง ติดตั้ง และปรับปรุง
  2. เพื่อรับการต่ออายุบัตร LOTUS SAFETY PASSPORT ในการเข้าทำงานแต่ละสโตร์ ของโลตัส
  3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในส่วนงานของผู้รับเหมา

**** ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สนใจอบรม In-house Training สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ ที่เบอร์ 0 25821138-40 (Office), 09 2754 4436 (พลอย), 06 2173 5172 ( น้อย),08 3034 1045 (บิ๋ว), 099 289 4798 (โจ) นะคะ

ตารางการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร ทบทวนความปลอดภัยในการทำงาน(ต่ออายุบัตร) (G)  (950 บาท/คน) ยังไม่รวม VAT

วันที่ทดสอบ เวลาการอบรม
3 พ.ค.2564 08.00 – 12.00 น.
จังหวัด /สถานที่ : อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

หากท่านมีความสนใจฝึกอบรมเพื่อต่ออายุ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.netenergy-tech.com หลังจากได้รับใบสมัคร บริษัทฯจะทำเอกสารยืนยันการสำรองที่นั่งและทำใบแจ้งหนี้ค่าฝึกอบรมเพื่อต่ออายุ ส่งกลับให้ทาง E-mail

**** สนใจอบรม In-house Online Training สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลตารางวันอบรมที่สามารถจัดให้ได้ที่เบอร์โทร 062-173-5172, 080-516-6491, 02-582-1138-40 ,098-298-2646

image002.jpg (38 KB)

เงื่อนไขการ Refresh และ ออกบัตร

  1. บัตร Lotus safety passport รูปแบบใหม่มีอายุ 2 ปี
  2. กรณีที่บัตรสิ้นอายุแล้วไม่ได้อบรม Refresh training จะต้องอบรมเช่นเดียวกับผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรม
  3. ด้านล่างแต่ละ Module จะแสดงวันที่อบรม ของแต่ละ Module นั้นๆ