หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตร ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานบนหลังคา (Safe working on Roof Train the trainer)-R

ตารางการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานบนหลังคา (Safe working on Roof Train the trainer)-R

วัน เดือน ปี จังหวัด /สถานที่
19 พ.ค. 2564
ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ | นนทบุรี

***สามารถนำค่าใช้จ่ายการอบรมไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากร