หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตร มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (S,P)

ตารางการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (S) or (P) 1,650/ท่าน (ไม่รวม7%)

วัน เดือน ปี เวลา/สถานที่
19 มิ.ย.2564
ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ จ.นนทบุรี | 08.00 - 16.30 น.
26 มิ.ย.2564
ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ จ.นนทบุรี | 08.00 - 16.30 น.
8 ก.ค.2564
ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ จ.นนทบุรี | 08.00 - 16.30 น.

**** สนใจอบรม In-house Online Training สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลตารางวันอบรมที่สามารถจัดให้ได้ที่เบอร์โทร 062-173-5172, 080-516-6491, 02-582-1138-40 ,098-298-2646