หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตร มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (E,EE)

ตารางการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า (E)
ราคาอบรมออนไลน์ 1,400/ท่าน (ไม่รวม7%) | ราคาอบรมที่ศูนย์ฝึก 1,650/ท่าน (ไม่รวม7%)

วัน เดือน ปี เวลา/สถานที่
25 มิ.ย.2564
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom | 08.00 - 16.30 น.
7 ก.ค.2564
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom | 08.00 - 16.30 น.

จากนโยบายรัฐ ขอให้งดกิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าอบรม ทำให้กระทบต่อการเข้าทำงานของ Lotus ที่ยังคงดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา ดังนั้น โลตัส จึงได้อนุมัติให้มีการจัดอบรมออนไลน์ (Online Training) ในช่วงวิกฤตินี้ แต่ยังคงประสิทธิภาพและการสื่อสารข้อมูลที่ครบถ้วนในกับผู้อบรมเทียบเท่าการฟังบรรยายที่ห้องอบรม

**** สนใจอบรม In-house Online Training สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลตารางวันอบรมที่สามารถจัดให้ได้ที่เบอร์โทร 062-173-5172, 080-516-6491, 02-582-1138-40 ,098-298-2646