ขณะนี้ศูนย์ฝึกเนเชอรัล กำลังย้ายที่อยู่เพื่อรองรับการบริการที่มากขึ้น อาจทำให้ไม่สะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์ในบางสาย ขอแจ้งเบอร์ Hot Line : 082 665 4146 , 099 262 4419 , 082 322 6777, 097 040 7199 , 0982982646

ติดต่อเรา

บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1/233 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Natural Energy Tech Co.,Ltd
1/233 Moo 9 Bangpood Pakkred Nonthaburi 11120

 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

44/99 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120