ประวัติความเป็นมา

บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่ 4 เมษายน 2551 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมตามกฎหมายทั้งด้านพลังงาน ความปลอดภัยมาตรฐานฝีมือแรงงาน และด้านพัฒนาองค์กรรวมแล้วมากกว่า 30 หลักสูตรการันตีความพึงพอใจในการให้บริการจากประสบการณ์ 10 ปี และผู้ที่เคยใช้บริการกว่า 1 แสนคน ทั่วประเทศ เราจะไม่หยุดพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายของผู้บริหารสูงสุด ด้วยการบรรยายจากวิทยากรที่การันตีประสบการณ์ตรงในแต่ละด้าน รูปแบบการจัดการที่ไม่เหมือนใคร ทั้งนี้เรายังสามารถออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า เช่น โครงการ Safety Passport ของทาง Tesco Lotus,AIS เป็นต้น หลักสูตรฝึกอบรม คลิกที่นี่

Online registration

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจของบริษัทฯ

  • หลักสูตร คนงานควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งานก๊าซ
    เฉพาะก๊าซแอมโมเนีย
  • หลักสูตรการขับขี่อย่างปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
    Defensive driving technique
  • หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรม

ก๊าซธรรมชาติเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

ก๊าซธรรมชาติไม่ใช่ของประหลาด เป็นปิโตรเลียมชนิดหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปในโลกของเราตั้งแต่โบราณกาลแล้ว เมื่อหลายล้านปีก่อน ผิวโลกส่วนใหญ่เป็นทะเล เต็มไปด้วยสัตว์และพืชนานาพันธุ์ ซึ่งเมื่อตายลงก็ทิ้งซากทับถมโคลนทรายและกากตะกอนต่างๆ ที่ก้นทะเลซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ ต่อมาชั้นซากสิ่งมีชีวิตโคลนทรายและกากตะกอนเหล่านี้ก็ค่อยกดอัดกันแน่นเข้าจนกลายเป็น . . .

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 คุณธิดาทิพย์ จำปาแดง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด ได้ดำเนินการ มอบเงินสนับสนุนโครงการ”เพื่อนพี่เลี้ยง” ให้แก่ รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมมาสา ประธานกรรมการประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณบดี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านความปลอดภัยและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างสูงสุดต่อไป