เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดงาน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และได้เรียนเชิญทางศูนย์ทดสอบมาตรฐาน เนเชอรัล ฯ ให้เป็นตัวแทน ศูนย์ทดสอบที่ได้รับมาตรฐานในการบริหารจัดการ และทดสอบเพื่อเข้ารับ “ป้ายสถานประกอบกิจการที่มีผู้ผ่านการทดสอบ” รวมถึงใบอนุญาตเพิ่มสาขาทดสอบ ได้แก่ “สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1” โดยมีนางสาวธิดาทิพย์ จำปาแดงเป็นตัวแทนรับมอบป้ายดังกล่าว

Online registration

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจของบริษัทฯ

  • หลักสูตร คนงานควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งานก๊าซ
    เฉพาะก๊าซแอมโมเนีย
  • หลักสูตรการขับขี่อย่างปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
    Defensive driving technique
  • หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรม

ก๊าซธรรมชาติเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

ก๊าซธรรมชาติไม่ใช่ของประหลาด เป็นปิโตรเลียมชนิดหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปในโลกของเราตั้งแต่โบราณกาลแล้ว เมื่อหลายล้านปีก่อน ผิวโลกส่วนใหญ่เป็นทะเล เต็มไปด้วยสัตว์และพืชนานาพันธุ์ ซึ่งเมื่อตายลงก็ทิ้งซากทับถมโคลนทรายและกากตะกอนต่างๆ ที่ก้นทะเลซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ ต่อมาชั้นซากสิ่งมีชีวิตโคลนทรายและกากตะกอนเหล่านี้ก็ค่อยกดอัดกันแน่นเข้าจนกลายเป็น . . .

 

 

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2015
จาก BSI สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ